back to top
25 C
Sarajevo

Korisno

Kolika je nominalna kamatna stopa?

Kolika je nominalna kamatna stopa? Nominalna kamatna stopa (NKS) temeljna je kamata koja predstavlja trošak kredita. On definira koliko morate platiti za uslugu kredita. To je...

Koja je efektivna kamatna stopa?

Koja je efektivna kamatna stopa? Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja kombinirani trošak kredita sa svim povezanim troškovima. Dakle, EKS predstavlja realnu cijenu kredita i omogućuje...

Što je anuitet?

Što je anuitet? Anuitet ili rata je redovita, obično mjesečna, isplata novčanog iznosa sastavljenog od dijela glavnice i dijela kamate obračunate po nominalnoj kamatnoj stopi,...

Što su zajmovi za refinanciranje?

Što su zajmovi za refinanciranje? Ukoliko se nađete u situaciji da vaša mjesečna primanja nisu dovoljna za podmirivanje mjesečnih obveza temeljem uzetog kredita, jedno od...

Najvažniji elementi svakog kredita

NAJVAŽNIJI ELEMENTI SVAKOG KREDITA VALUTA KREDITA - Preporuka Piraeus banke je da se uvijek zadužujete u valuti u kojoj primate zaradu, jer se time eliminira...

Drugi upravo čitaju