back to top
31 C
Sarajevo

Koja je efektivna kamatna stopa?

Drugi upravo čitaju

Koja je efektivna kamatna stopa?

Efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja kombinirani trošak kredita sa svim povezanim troškovima. Dakle, EKS predstavlja realnu cijenu kredita i omogućuje vam da lakše vidite i usporedite uvjete pod kojima različite banke nude iste kredite.

Efektivna kamatna stopa, osim nominalne kamatne stope, uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita. Ako je riječ o kreditima odobrenim uz depozit, EKS uključuje i prihod po osnovi kamata koje banka plaća na taj depozit.

U efektivnu kamatnu stopu uključeni su i troškovi obrade zahtjeva, troškovi izdavanja kredita, godišnja provizija za administriranje kredita, naknada za neiskorišteni dio okvirnog kredita, iznos premije osiguranja, ako je osiguranje uvjet za korištenje kredita, troškove otvaranja i vođenja računa koji su uvjet za odobrenje kredita, kao i druge troškove vezane uz sporedne usluge koje su uvjet za korištenje kredita, a koje snosi korisnik (npr. fiksna provizija na ime naknade za obradu prijave za osiguranje, troškovi izdavanja izvatka iz registra nekretnina, troškovi procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina, troškovi ovjere založne izjave, troškovi upisa založnog prava – hipoteke, troškovi provjere baze podataka o zaduženosti korisnika i dr.).

bizlife.rs

MOŽDA VAS ZANIMA

Objavi oglas za posao